Όροι χρήσης 

H Adsite.gr είναι μια φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα για την αλληλεπίδραση μεταξύ webmasters και τους διαφημιστές. Η χρήση της ιστοσελίδας της Adsite.gr υπόκειται στη συμμόρφωση με τους παρόντες όρους χρήσης. Αυτοί οι όροι ισχύουν επίσης για κάθε δοκιμαστική χρήση της υπηρεσίας. Με τη χρήση της πλατφόρμας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, παρακαλούμε να απέχουν από οποιαδήποτε χρήση αυτής της πλατφόρμας.Αυτοί οι όροι περιλαμβάνουν τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας από webmaster και διαφημιζόμενους για τους παραπάνω σκοπούς. H Adsite.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση προς τους διαφημιστές ή webmasters μέσω e-mail ή με άλλο τρόπο.Είναι ευθύνη του χρήστη να ελέγχει τακτικά την ιστοσελίδα για τυχόν ενημερώσεις στους Όρους Χρήσης. Ο χρήστης θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί αυτές τις αλλαγές από προεπιλογή, ενώ συνεχίζει να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μετά τη δημοσίευση αυτών των αλλαγών στην Ιστοσελίδα.

 

Δημιουργία λογαριασμού 

Ο κάτοχος του λογαριασμού είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση του λογαριασμού, και πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους κανόνες που ορίζονται σε αυτούς. Ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής, θα πρέπει να εισάγετε  μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε στο σύστημα και να εισάγετε στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες χρέωσης για την πληρωμή. Αναγνωρίζετε ότι για τους σκοπούς της καταχώρισης που χρησιμοποιείτε προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, και κανένας τρίτος δεν έχει πρόσβαση στο email σας και ο λογαριασμός σας. H Adsite.gr μπορεί να αρνηθεί τη χρήση ενός συγκεκριμένου ονόματος λογαριασμού ή διεύθυνση e-mail κατά τη διάρκεια της εγγραφής, χωρίς να παρέχει καμία αιτιολογία. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ακρίβεια των προσωπικών σας πληροφοριών πρεπει να διατηρήσετε τον κωδικό πρόσβασής και τις πληροφορίες εμπιστευτικές. Σε αντίθετη περίπτωση, θα συνιστά παραβίαση αυτών των Όρων και Adsite.gr διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το λογαριασμό σας. Συμφωνείτε να ειδοποιήσετε αμέσως την Adsite.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι θα είστε υπεύθυνοι για κάθε δραστηριότητα που εκτελούνται στο λογαριασμό σας.H Adsite.gr διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει ή να αναστείλει την πρόσβαση στο λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή.

 

Συμφωνείτε οτι:

H Adsite.gr δεν έχει καμία ευθύνη για τα λάθη στην υποβολή στατιστικών στοιχείων (αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι τα στατιστικά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο μόνο για λόγους αντιμετώπισης των λαθών, ψευδή κλικ, κλπ) Κατά κανόνα,τα στατιστικα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο.

Aπαγορεύεται να διαφημίζετε παραποιημένα προϊόντα, υπηρεσίες, προγράμματα και δράσεις, για παράδειγμα αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και να μην προβαίνουν σε τυχόν αθέμιτες δόλιες δραστηριότητες.

Aπαγορεύεται να διαφημίζετε υλικό που αφορά πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα εμπορικών σημάτων, εμπορικών μυστικών ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και τα δικαιώματα της δημοσιότητας ή ιδιωτικότητας οποιουδήποτε προσώπου.

Aπαγορεύεται να δημοσιεύσετε περιεχόμενο αν είναι συκοφαντικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, απειλητικό, υποκίνηση βία η περιέχει ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες.

Εσείς, ως διαφημιστής, είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για κάθε περιεχόμενο της διαφήμισης που θέλετε να δημοσιεύσετε. H Adsite.gr δεν ελέγχει το περιεχόμενο και δεν είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια, την ακεραιότητα ή την ποιότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Σε καμία περίπτωση η Adsite.gr δεν είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο δημοσιεύετε.

Η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους ή να σας κατευθύνει προς τις ιστοσελίδες που ανήκουν ή λειτουργούν από τρίτους. Δεν ελέγχουμε και δεν έχουμε καμία ευθύνη για τις πράξεις των εν λόγω ιστοσελίδων και ούτε είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών. Χρησιμοποιείτε αυτές τις ιστοσελίδες τρίτων με δική σας ευθύνη.